کاربرد محصول

کاربرد محصول

 

نانو هیدروکسی آپاتیت اصلی ترین ترکیب بافت سخت دندان است که 97٪ مینای دندان و 70٪ عاج دندان را تشکیل میدهد. بلوک های سازنده مینای دندان نانوکریستال های هیدروکسی آپاتیت است به سختی قابل ترمیم است و این امر موجب حساسیت بیش از حد دندان می شودو این درحالیست که محصول هیدروکسی آپاتیت تولیدی در این شرکت با برند GENANO با کاربردهای ترمیم استخوانی و دندانی با سازوکار بازسازی مجدد، از طرفی با ترمیم مینا موجب پیشگیری و رفع پوسیدگی، کاهش حساسیت و افزایش براقیت دندانی گردیده و از طرفی با افزایش دانسیته استخوانی منجر به رفع پوکی استخوان و استحکام بخشی به آن میگردد.

هیدروکسی آپاتیت (HAp) یک کلسیم فسفات است که از نظر مورفولوژی، کریستالوگرافی و ترکیب شیمیایی شباهت زیادی به بافت سخت بدن دارد و می توان محصول موجود را با بهبود فرمولاسیون، بعنوان شبیه ترین ترکیب به آپاتیت بدن تلقی نمود و از نظر ترمودینامیکی ، پایدارترین ترکیب فسفات کلسیم در در شرایط دمایی ، pH و ترکیب مایعات بدن عنوان کرد.

این محصول در قالب پودر مرغوب و سوسپانسیون هموژن قابل عرضه است و بنا به کاربردهای مختلف در صنایع گوناگون با روش های متفاوتی تولید میگردد که برخی از کاربردها به شرح ذیل معرفی میگردد: